2010. december 31., péntek

Új év!

Mindenkinek nagyon-Boldog Új Évet kívánok!

B ékés álmainkban ne csalódjunk soha,
O ltalmazzon minket angyalok mosolya.
L elkünkben béke és szeretet virítson,
D üh és gaz álnokság meg ne szomorítson.
O stoba szólamra ne hajoljon szívünk,
G azdagság kísérje minden vidám léptünk.
Ú tjaink vigyenek igaz célok felé,
J övendőnk munkája ne váljon keresztté.
É jszaka pompásan ragyogjon csillagod,
V eled lehessek amikor csak akarod.
E gymásra találjon most minden kereső,
Társával éljen minden egymást szerető.
K özösen tegyük szebbé a világot,
Í zleljünk már most mennyei boldogságot.
V áljon minden titkos álmunk valóra,
Á ldott legyen minden együtt töltött óra.
N evetni tudjunk és őszintén örülni,
O dvas idő fogát messze elkerülni.
K eveset mondok végül, de szépet:
! Kívánok Neked Boldog Új Évet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése